MONITORING PTAČÍCH DRUHŮ

V letech 2019 - 2021 uskutečnila Ornita projekt MONITORING PTAČÍCH DRUHŮ ve spolupráci se školami.
Společně se žáky partnerských školy byly vyrobeny hnízdní budky, krmítka a pítka pro ptáky, které byly následně vě školních zahradách instalovány. Žáci pořizovali záznamy z pozorování ptačích druhů ve školní zahradě a Ornita obdržela od škol seznamy ptačích druhů, které byly ve školních zahradách pozorovány.
 
Výsledky pozorování jsou zajímavé:
 
Nejvíce druhů, celkem 37, bylo zaznamenáno na městské zahradě Na Křtině (zahrada Ornity se zkušebním provozem). Nejméně druhů pak pozorovali žáci a pedagogové v ZŠ Na Smetance (6 druhů). ZŠ Na Smetance je umístěna v centru Hl. města Prahy, a proto nižší diverzita pozorovaných ptačích druhů není v tomto případě nic překvapivého. Avšak druhý nejvyšší počet ptačích druhů se podařilo zaznamenat žákům a pedagogům v ZŠ Křesomyslova, celkem 21, což poukazuje na skutečnost, že i v centru metropole je možné ptákům vytvořit podmínky, které mohou tuto druhovou rozmanitost na daném místě značně podpořit.
 
Graf 1. Celkové počty ptačích druhů pozorovaných na zahradách a pozemcích škol zapojených do projektu Ptačí krmítka ve školním roce 2019/2020.
 
Všechny školy na své zahradě zaznamenaly sýkoru koňadru a straku obecnou. Ptačí druhy, které byly zaznamenány ve více než polovině škol, jsou: sýkora modřinka, hrdlička zahradní, kos černý, holub hřivnáč sojka obecná, holub domácí, špaček obecný, brhlík lesní, pěnkava obecná, strakapoud velký a žluna zelená. Méně časté druhy, které žáci, studenti a pedagogové na zahradách a pozemcích škol pozorovali, jsou: vrabec polní, zvonek zelený, vrabec domácí, mlynařík dlouhoocasý, rehek zahradní, červenka obecná, poštolka obecná, rehek domácí, bažant obecný, havran polní, budníček menší, sýkora babka, pěnice černohlavá, sýkora uhelníček, drozd zpěvný, stehlík obecný, drozd kvíčala, dlask tlustozobý, krahujec obecný, kavka obecná, vlaštovka obecná, kachna divoká. Posledních 9 druhů ptáků bylo zaznamenáno pouze na jedné z 21 sledovaných lokalit.
 
Graf 2. Zastoupení ptačích druhů pozorovaných v jednotlivých školách.
 
 
Celkový výčet 44 ptačích druhů zaznamenaných na zahradách a pozemcích pražských škol zapojených do programu Ptačí krmítka však dokládá, že školní zahrady mohou být pro ptáky důležitou součástí jejich životního prostředí a tudíž má smysl ptákům životní podmínky na školních zahradách i nadále zlepšovat a zapojovat tak žáky, studenty a pedagogy do projektů, které toto zlepšení zajistí.
 
Školní zahrady totiž často představují nezanedbatelnou součást městské zeleně a prozatím není zcela jasné, jakou roli hraje množství zeleně, přítomnost vodních zdrojů, dutin, či nakolik je pro ptáky významná přítomnost prvků zajišťujících dostatek hmyzu. Zajímavé by bylo také zjistit, nakolik ptačí společenstva ovlivňuje přítomnost nevhodných prvků jako je zastavěná plocha či skleněné plochy.
 
Dlouhodobé zapojení škol do programu Monitoring ptačích druhů ve spolupráci se školami, tak může přinést zajímavé výsledky o druhové rozmanitosti a distribuci ptáků na území Hl. města Prahy. Pozorovat ptáky na krmítku však může úplně každý. Je to zábava, která se nikdy neomrzí. 
 
Fotogalerie nástěnek ze škol, které se monitoringu zúčastnily:
 
MONITORING PTAČÍCH DRUHŮ
 
MONITORING PTAČÍCH DRUHŮ
MONITORING PTAČÍCH DRUHŮ
 
MONITORING PTAČÍCH DRUHŮ
MONITORING PTAČÍCH DRUHŮ
 
MONITORING PTAČÍCH DRUHŮ
 
Sdílet