PTÁCI NA OBZORU - nový přednáškový program Ornity

Termíny na přednáškový cyklus ,,Ptáci a obzoru'' jsou momentálně zcela obsazené. V případě zájmu o program Vaší školu zaregistrujte ZDE a kontaktujte nás na info@ornita.cz. Rádi Vás zařadíme do evidence dalších zájemců, které budeme, v případě uvolnění již obsazeného termínu,  přednostně kontaktovat. Děkujeme za pochopení. 

Součástí programu je představení změn v přístupu lidí k ochraně volně žijících ptáků a zajímavé poznatky o soužití člověka s těmito druhy v kulturní krajině střední Evropy. V programu se žáci seznámí se životem vybraných druhů ptáků, ale i s důvody, proč v naší krajině ubývali, nebo jak člověk jejich výskyt ovlivnil budováním měst, komunikací, rozsáhlých energetických sítí či změnami v zemědělském hospodaření.
 
Povídání bude provázeno promítáním videí a ukázkami živých ochočených jedinců, se kterými se tak posluchači seznámí velmi zblízka. Program je určený všem žákům základních škol a gymnázií, přednášky jsou vždy uzpůsobeny věku účastníků.

Podmínky uskutečnění programu „PTÁCI NA OBZORU“
 
Přednáškový den probíhá dopoledne přímo ve škole. V rámci jednoho přednáškového dne může škola objednat přednášky pro maximálně šest skupin (šest vyučovacích hodin).  Z důvodu převisu poptávky poskytujeme více přednáškových dnů pouze v případech, že škola maximálně naplní kapacitu předchozích přednáškových dnů.


Jak si přednášku objednat?

V případě objednávání či dotazů prosím kontaktujte:

TEREZA TEJKLOVÁ, tel.: 737 335 722    nebo  e-mail: info@ornita.cz

Závazné podmínky přednáškového dne (PODMÍNKY - verze pro tisk)
►  Doba trvání přednášek 1 – 6 vyučovacích hodin, jedna přenáška 45 minut

►  Přednáškový den = minimálně 150 účastníků (maximálně 350 účastníků)

►  Cena za program: 65,-Kč / účastník (cena vč. DPH), u větších vzdáleností výjezdový příplatek
►  Forma úhrady: na fakturu bankovním převodem


Organizace přednáškového dne
►  Přednáškový tým Ornity přijede do školy ráno v 7:15 (resp. 45 minut před zahájením přednášek).
     Je nutné znát předem číslo mobilního telefonu na zástupce školy, který bude tým očekávat před školou a zavede ho do přednáškové místnosti.

►  Před zahájením každé přednášky předá učitel lektorovi evidenci účastníků, do které uvede:
     třídu, jméno třídního učitele a počet zúčastněných žáků (stačí předat na papírku před přednáškou).

► V souladu s autorským zákonem je zakázáno pořizování záznamů programu (fotky, videa) v průběhu přednášek.
 

V přednáškové místnosti zajistí škola:
1. Pokud má škola k dispozici projektor či interaktivní tabuli, zajistí jeho zprovoznění.
    V případě, že škola promítací techniku nevlastní, informuje o tom zavčas Ornitu a tým Ornity
    přiveze vlastní promítací techniku. 
2. zatemnění učebny  (žaluzie, neprůsvitné závěsy) 
3. pro účastníky dostatečný počet židlí, které nejsou přišroubované k podlaze, mohou být i stoly
    (stoly přisuneme ke zdi kolem dokola, někteří posluchači se na ně také mohou posadit).
4. nejméně 2 stoly před tabulí (budou sloužit k umístění a ukázkám vycpaných exponátů).
    Poznámka: Posluchači na přednášku s sebou nic nepotřebují
 

Přednáška Ptáci na obzoru se skládá z následujících částí:

1) Povídání doplněné prezentací a ukázkami vycpaných exponátů

2) Promítání videí k tématu přednášky doplněné výkladem lektora

3) Ukázky živých a ochočených živočichů – doplněné komentářem zkušeného chovatele


Metodické materiály k přednášce:

1) Pedagogové obdrží naučný ornitologický plakát a pracovní list k tématu přednášky (k využití po uskutečnění přednášky)   

2) Žáci obdrží praktický rozvrh s vyobrazením vybraných ptáků k tématu přednášky

Sdílet