Hnízdní sezóna 2015 - závěrečná zpráva

Kontrola ptačích budek na pozemcích pražských škol byla úspěšně zakončena. Prohlédněte si jak se v našich ptačích budkách od dubna do června 2015 vylíhlo celkem 397 mláďat sýkory koňadry, 28 mláďat sýkory modřinky, 95 mláďat špačka obecného a další druhy ptáčat!  

V hnízdní sezóně roku 2015 Ornita zkontrolovala přesně 480 ptačích budek, které jsou rovnoměrně vyvěšeny na pozemcích a přilehlých zahradách více než 60 mateřských a základních škol, gymnázií a dalších zařízení na území Hlavního města Prahy.

Kontrola ptačích budek a případná ukázka kroužkování ptačích mláďat probíhala od 29. dubna do 23. června 2015. Stejně jako minulou hnízdní sezónu i v roce 2015 jsme obsazenost ptačích budek kontrolovali v průběhu téměř dvou měsíčního intervalu, a proto jsme opět mohli zachytit nejen všechny fáze hnízdění (stavbu hnízda, snášení vajíček, inkubaci, vývoj mláďat od vylíhnutí až po vzletnost), ale také přibližné načasování začátků a konce prvních, druhých nebo náhradních snůšek.

V této době bylo zkontrolováno celkem 245 sýkorníků, 213 špačkovníků, 20 rehkovníků a 2 puštíkovníky, ve kterých bylo pozorováno 124 hnízd sýkory koňadry, 10 hnízd sýkory modřinky, 98 hnízd špačka obecného, 11 hnízd vrabce polního, 1 hnízdo rehka zahradního, 2 hnízda rehka domácího, 5 hnízd brhlíka lesního a v puštíkovnících pak ještě po dvou hnízdech kavky obecné (viz graf 1). V obsazených hnízdech bylo pozorováno celkem 392 mláďat sýkory koňadry, 28 mláďat sýkory modřinky, 95 mláďat špačka obecného a 30 mláďat dalších výše zmiňovaných druhů (viz graf 2). Ukázky kroužkování ptačích mláďat se zúčastnilo celkem 572 dětí a 68 pedagogů a hostů.

Z uvedených počtů tedy vyplývá, že díky spolupráci pedagogů, dětí a škol mohl být v Praze vyveden nemalý počet mláďat těch druhů pěvců, kteří si k hnízdění vybírají vhodné dutiny. Důležité je také poznamenat, že uvedené počty pozorovaných mláďat nejsou konečné, neboť kromě živých ptáčat v různých fázích vývoje jsme v budkách napočítali na 463 vajíček sýkor koňader, sýkor modřinek, špačků obecných a vrabce polního.

V porovnání s hnízdní sezónou 2014 jsme v roce 2015 zaznamenali více než dvojnásobný počet mláďat sýkor koňader v kontrolovaných budkách (viz. graf 2). Také počet vajíček byl výrazně vyšší než počet vajíček všech sledovaných druhů zaznamenaný v minulé hnízdní sezóně. Tento rozdíl je pravděpodobně způsoben rozdílným načasováním začátku hnízdění v jednotlivých letech. Hnízdění ptáků, kteří využívají budky na území Prahy, bylo ve dvou sledovaných letech od sebe posunuto přibližně o dva až tři týdny. Dřívější načasování loňské hnízdní sezóny je důvodem, proč jsme v budkách nacházeli již vylétaná hnízda v době, která je obvyklá spíše pro počáteční fáze hnízdění. Samotné zjištění je zajímavé z hlediska variability načasování hnízdění v závislosti na klimatických podmínkách, ale pro nás také velmi potěšující v souvislosti s hojným využíváním budek, které byly ve spolupráci se školami na území Hlavního města Prahy vyvěšeny.

Všem školám, žákům a pedagogům, kteří se zapojili do projektu „Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami“ děkujeme a ptáčatům, která mohla být díky této podpoře úspěšně vyvedena, přejeme hodně štěstí v nadcházejícím období i na cestě do jejich zimovišť.

Prohlédněte si průběh hnízdní sezóny:

Podívejte se do aplikace MAPOVÁNÍ/PTAČÍ BUDKY, kde se zobrazuje mapa Google a nad ní na horní liště vlevo rozbalíte a označíte název hledané školy. V mapě Google se vám zobrazí budky v zahradě této vybrané školy. V aplikaci je umístěna prohlížecí fotogalerie, ve které můžete nahlédnout přímo do budky, respektive prohlédnout si fotodokumentaci budky ze dne návštěvy ornitologa - kliknutím na číslo budky v mapě.

Přejeme Vám všem krásné prázdniny!


Za realizační tým Ornity:
Veronika Voldřichová, vedoucí projektu
Mgr. Dana Adamová, ornitoložka - kroužkovatelka
Mgr. Matyáš Adam, asistent projektu

Hnízdní sezóna 2015 - závěrečná zpráva
 
Hnízdní sezóna 2015 - závěrečná zpráva
Hnízdní sezóna 2015 - závěrečná zpráva
 
Hnízdní sezóna 2015 - závěrečná zpráva
 
Sdílet