Hnízdní sezóna 2014 – závěrečná zpráva

V hnízdní sezóně roku 2014 Ornita zkontrolovala přesně 480 ptačích budek, které jsou rovnoměrně vyvěšeny na pozemcích a přilehlých zahradách více než 60 mateřských a základních škol, gymnázií a dalších zařízení na území Hlavního města Prahy.

Kontrola ptačích budek a případná ukázka kroužkování ptačích mláďat v roce 2014 probíhala od 30. dubna do 18. června. Díky téměř dvouměsíčnímu časovému intervalu se podařilo v budkách zachytit kromě prvních a náhradních snůšek také tzv. druhou vlnu hnízdění jak u sýkor, tak i u špačků obecných. Po důkladnější analýze sesbíraných dat, bude tedy možné určit alespoň přibližné načasování hnízdění pro rok 2014 na sledovaném území.  

V této době bylo zkontrolováno celkem 239 sýkorníků, 215 špačkovníků, 18 rehkovníků a 2 puštíkovníků a v nich bylo pozorováno 107 hnízd sýkory koňadry, 12 hnízd sýkory modřinky, 76 hnízd špačka obecného, 3 hnízda vrabce polního, 3 hnízda rehka zahradního, po dvou hnízdech rehka domácího a brhlíka lesního a v puštíkovníku pak dokonce jedno hnízdo kavky obecné. V obsazených hnízdech bylo pozorováno celkem 148 mláďat sýkory koňadry, 50 mláďat sýkory modřinky, 111 mláďat špačka obecného a 16 mláďat dalších výše zmiňovaných druhů. Navíc při ukázce kroužkování prošlo rukama ornitologů celkem 95 ptačích mláďat, která byla opatřena odčítacími kroužky Národního muzea.

Z uvedených počtů tedy vyplývá, že díky spolupráci pedagogů, dětí a škol mohl být v Praze vyveden nemalý počet mláďat těch druhů pěvců, kteří si k hnízdění vybírají vhodné dutiny. Důležité je také poznamenat, že uvedené počty pozorovaných mláďat nejsou zdaleka konečné, neboť kromě živých ptáčat v různých fázích vývoje jsme v budkách napočítali na 294 vajíček sýkor koňader, špačků obecných a vrabce polního.

Nyní nezbývá než poděkovat všem školám, žákům a pedagogům, kteří se do projektu „Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami“ zapojili a letošním ptáčatům popřát hodně štěstí v nadcházejícím zimním období i na cestě do teplých krajin.

Prohlédněte si průběh hnízdní sezóny:

Podívejte do aplikce MAPOVÁNÍ/PTAČÍ BUDKY (na horním menu vpravo), kde se zobrazuje mapa Google a nad ní na horní liště vlevo rozbalíte a označíte název hledané školy a v mapě Google se vám zobrazí budky v zahradě této vybrané školy. V aplikaci je umístěna prohlížecí fotogalerie, ve které můžete nahlédnout přímo do budky, respektive prohlédnout si fotodokumentaci budky ze dne návštěvy ornitologa - kliknutím na číslo budky v mapě.

Přejeme vám všem krásné prázdniny!

Za realizační tým Ornity:
Veronika Voldřichová, vedoucí projektu
Mgr. Dana Ježová, ornitoložka - kroužkovatelka
Bc. Tereza Hromádková, asistentka projektu

Sdílet