Veverka obecná - VÝSLEDKY monitoringu

Od roku 2005, kdy monitoring veverek započal jsme od Vás, pozorovatelů, získali do prosince 2008 celkem 1043 hlášení.

140 hlášení jsme bohužel nemohli zpracovat, protože neobsahovaly potřebné údaje – především místo pozorování a datum.

Vaše bystrost v pozorování veverek opadla vždy nedlouho po přednášce, jak si můžete srovnat na následujícím grafu, který porovnává počet školáků, kteří si vyslechli přednášku a počet ohlášených veverek v daném měsíci.

Pozn.: Údaje jsou z období únor 2005 - prosinec 2007.

Nejoblíbenějším způsobem hlášení se staly elektronické dotazníky. Ty tvoří 42% všech došlých hlášení.

Důležité je, že se podařilo celkem rovnoměrně pokrýt území Prahy. Veverky však nikdo neviděl v oblasti mezi Strašnicemi, Počernicemi a Hostivaří. Vzhledem k tomu, že jde o území samých továren, kde ani není mnoho zeleně, je docela možné, že se tam ani veverkám nelíbí a hledali bychom je tam marně. Málo hlášení máme také z Šáreckého údolí, zde bychom však jejich přítomnost očekávali. Naopak velký počet hlášení přišel ze Stromovky a z Petřína. Tamní veverky se zřejmě rády ukazují na veřejnosti.

Zvlášť bychom chtěli poděkovat jednotlivcům i školám, kteří se do projektu nejvíce zapojily. V přiloženém grafu si můžete prohlédnout výkon elitní třicítky škol a organizací. Také z grafu můžete vyčíst, kolik hlášení zasílají žáci z okolí své školy – přibližně 60% ohlášení totiž připadá na čtvrť ve které leží škola ohlašovatele. 

A kde je tedy nejvíce veverek?

Zdá se, že veverky si některé čtvrtě oblíbily více, či spíše tam jsou více na očích. V Praze 1,2, 6, 7 a 8 můžete veverky potkat celkem často. Když zajdete na Petřín, na Letnou, do Stromovky či do Ďáblického lesa, určitě nějakou potkáte (nezapomeňte však kdy veverky aktivují – ráno a v pozdním odpoledni).

Autor Martin Macek

Sdílet