Soustředění

Pro vítěze soutěží bylo každoročně uspořádáno v krásné přírodě s bohatým ornitologickým programem. Protože se vždy jednalo o děti s vyhraněným zájmem o přírodu, bylo cílem každého soustředění jejich zájem podchytit a rozšířit. Proto se každého soustředění zúčastnili přední odborníci z řad členů České ornitologické společnosti a dalších organizací. Součástí programů soustředění byly jak odborné přednášky, tak výlety do přírody spojené s pozorováním, či vlastivědné exkurze. V roce 2009 se uskutečnilo vůbec první zahraniční přírodovědné soustředění do národního parku Neziderské Jezero v Rakousku.

Sdílet