2009/2010 Kavka ve městě

Projekt „Kavka ve městě“ navázal na předchozí přednášky „Sedmero krkavců“ a zaměřil se na podrobnější poznání jednoho z krkavcovitých pěvců – ohrožené kavky obecné (více o kavce obecné ZDE). Program zapojil školy do mapování hnízdních lokalit kavky obecné, a to za pomoci žáků ze základních i středních škol. Data o hnízdních lokalitách včetně doplňujících informací např. o umístění hnízda a pohybu kavek v okolí hnízdních kolonií byla shromažďována během hnízdní sezóny v roce 2009-2010 prostřednictvím webové aplikace na stránkách www.ornita.cz. Pro všechny mapovatele byla připravena bružura, kde se dozvěděli informace jak kavku poznat a jak mapovat. Příručku si prohlédněte či stáhněte ZDE.  V současné době je mapovaní kavky obecné ukončeno.

Výsledky a shrnutí pozorování si můžete prohlédnout kliknutím ZDE.

Proč jsme mapovali právě kavky? 
Kavka obecná je zákonem chráněný silně ohrožený druh pěvce. Vzhledem k početnímu úbytku kavek v celé Evropě byla kavka také vybrána jako evropsky významný ptačí druh a její výskyt a hnízdění monitoruje řada odborných skupin po celé Evropě. Kavka je synantropní pták žijící a hnízdící v poslední době převážně v zástavbě našich měst. Současná intenzivní rekonstrukce půdních prostor a střech městských domů stejně tak jako kácení a konzervování starých doupných stromů v městských parcích představují pro kavku zásadní snížení šancí při hledání vhodných hnízdních lokalit. Na základě získaných informací o současných hnízdištích kavek ve větších městech Středočeského kraje je možné tato hnízdiště dále sledovat a chránit (např. požadovat zachování vletových otvorů do půdních prostor během rekonstrukce domu), jinou možností je i vyvěšování náhradních budek.

Pro žáky byl k dispozivi manuál, tzv. terénní příručka pro malé mapovatele.
Prohlédněte si ji ve fotogalerii nebo stáhněte ZDE. 

Fotogalerie z projektu ,,Kavka ve měste''

2009/2010 Kavka ve městě
 
2009/2010 Kavka ve městě
2009/2010 Kavka ve městě
 
2009/2010 Kavka ve městě
2009/2010 Kavka ve městě
 
2009/2010 Kavka ve městě
2009/2010 Kavka ve městě
 
2009/2010 Kavka ve městě
2009/2010 Kavka ve městě
 
2009/2010 Kavka ve městě
2009/2010 Kavka ve městě
 
2009/2010 Kavka ve městě
2009/2010 Kavka ve městě
 
2009/2010 Kavka ve městě
2009/2010 Kavka ve městě
 
2009/2010 Kavka ve městě
2009/2010 Kavka ve městě
 
2009/2010 Kavka ve městě
2009/2010 Kavka ve městě
 
2009/2010 Kavka ve městě
2009/2010 Kavka ve městě
 
2009/2010 Kavka ve městě
2009/2010 Kavka ve městě
 
2009/2010 Kavka ve městě
 
Sdílet