Kontakty a lidé ORNITY

Adresa:
 
ORNITA, z. ú.
Bělehradská 2324/58
120 00 Praha 2
 
IČO: 266 78 535
DIČ: CZ 266 78 535
Číslo účtu: 194 159 967 / 0300
Registrace Městský soud v Praze:
1. 8. 2015, spisová značka U 252
 
E-mail na vedení ústavu:  info@ornita.cz
 
Vedení ústavu:
 
Veronika Voldřichová
Zakladatelka ústavu. Od roku 2010 vede na školách dlouhodobý projekt "Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami." V realizačním týmu Ornity má na starosti přípravu vzdělávacích programů pro školy, vydávání publikací a doprovodných vzdělávacích tiskovin.
E-mail: veronika.voldrichova@ornita.cz
 
 
Mgr. Tereza Tejklová
Vedoucí lektorka ústavu. Studentka Přírodovědecké fakulty UK. V Ornitě spolupracuje na přípravě a realizaci vzdělávacích programů pro školy. Zajišťuje komunikaci se školami v průběhu přednáškových cyklů. Kontakt: tel.: 737 335 722
E-mail: info@ornita.cz
 
 
Jan Kubeš
Vedoucí tisku, propagace a distribuce tiskovin. Jako grafik a technický redaktor se podílí na přípravě, tvorbě a vydání všech publikací a doprovodných tiskovin vydávaných Ornitou. 
E-mail: objednavky@ornita.cz
 
 
 
Správní rada:
 
Ing. Miroslav Šafařík
Předseda správní rady ústavu
Mgr. Zuzana Bartáková
Členka správní rady
Jiří Červinka
Člen správní rady
 

 

Sdílet