ZMĚNY V PTAČÍ ŘÍŠI - nový přednáškový program Ornity pro rok 2020/2021

Pro školní rok 2020/2021 jsme pro Vás připravili nový program "Změny v ptačí říši".
 
V době pandemie jsou se zájemci o program sjednávány individuální podmínky s ohledem na aktuální platná karanténní opatření.


Pro sjednání podmínek kontaktujte:
Terezu Tejklovou, tel.: 737 335 722, e-mail: 
info@ornita.cz

 
 
Víte, jaký vliv má oteplování na život ptáků? Přednáškový cyklus „Změny v ptačí říši“ přináší aktuální informace
o změnách v chování ptáků v důsledku prudkých klimatických změn. Žáci se dozvědí, jaký vliv má sucho a teplo na migraci, potravní nabídku nebo hnízdění ptáků nejen ve střední Evropě. Podíváme se, jak snáší změny klimatu stálí a tažní ptáci
a žákům budou představeny známé i neznámé ptačí druhy doplněné ukázkami živých ochočených jedinců.
 
Program je připraven pro žáky 1. a 2. stupně základních škol a výklad lektorů je uzpůsobený věku posluchačů (pro menší děti je výklad zjednodušený).
 
 
 
Přednáškový den probíhá dopoledne přímo ve škole. V rámci jednoho přednáškového dne může škola objednat
přednášky pro minimálně čtyři skupiny (čtyři vyučovací hodiny) a maximálně pět skupin (pět vyučovacích hodin).


Jak si přednášku objednat?

V případě objednávání či dotazů prosím kontaktujte:

TEREZU TEJKLOVOU, tel.: 737 335 722   nebo  e-mail: info@ornita.cz

Závazné podmínky přednáškového dne (PODMÍNKY - verze pro tisk)
►  Doba trvání přednášek 4-5 vyučovacích hodin, jedna přenáška 45 minut

►  Přednáškový den = minimálně 200 účastníků (maximálně 300 účastníků)

►  Cena za program: 75,-Kč / účastník (cena vč. DPH), u větších vzdáleností výjezdový příplatek
►  Forma úhrady: na fakturu bankovním převodem


Organizace přednáškového dne
►  Přednáškový tým Ornity přijede do školy ráno v 7:15 (resp. 45 minut před zahájením přednášek).
     Je nutné znát předem číslo mobilního telefonu na zástupce školy, který bude tým očekávat před školou a zavede ho do přednáškové místnosti.

►  Před zahájením každé přednášky předá učitel lektorovi evidenci účastníků, do které uvede:
     třídu, jméno třídního učitele a počet zúčastněných žáků (stačí předat na papírku před přednáškou).

► V souladu s autorským zákonem je zakázáno pořizování záznamů programu (fotky, videa) v průběhu přednášek.
 

V přednáškové místnosti zajistí škola:
1. Pokud má škola k dispozici projektor či interaktivní tabuli, zajistí jeho zprovoznění.
    V případě, že škola promítací techniku nevlastní, informuje o tom zavčas Ornitu a tým Ornity
    přiveze vlastní promítací techniku. 
2. zatemnění učebny  (žaluzie, neprůsvitné závěsy) 
3. pro účastníky dostatečný počet židlí, které nejsou přišroubované k podlaze, mohou být i stoly
    (stoly přisuneme ke zdi kolem dokola, někteří posluchači se na ně také mohou posadit).
4. nejméně 2 stoly před tabulí (budou sloužit k umístění a ukázkám vycpaných exponátů).
    Poznámka: Posluchači na přednášku s sebou nic nepotřebují
 

Přednáška Změny v ptačí říši se skládá z následujících částí:

1) Povídání o změnách v ptačím chování v době klimatických změn doprovázené tematickou obrazovou prezentací

2) Promítání videí k tématu přednášky s výkladem lektora

3) Ukázky živých a ochočených živočichů – doplněné komentářem zkušeného chovatele


Metodické materiály: 

1) Pedagogové obdrží pracovní list k tématu přednášky (k využití po uskutečnění přednášky)
2) Žáci obdrží tematický rozvrh hodin
Sdílet