PTAČÍ KRMÍTKA, monitoring druhů ve spolupráci se školami

Závěrečná zpráva
 
Do programu PTAČÍ KRMÍTKA se ve školním roce 2019/2022 zapojilo celkem 36 partnerských škol, na jejichž zahradách byla instalována krmítka (a pítka) za účelem zlepšení podmínek pro život ptáků a současně bylo žákům a studentům umožněno zapojit se do sledování výskytu ptačích druhů ve školních zahradách na území hl. m. Prahy. 
 
Pod dohledem pedagogů sestavili žáci a studenti kompletní seznam ptačích druhů, které v průběhu školního roku 2019/2020 na zahradách a pozemcích škol pozorovali. Tato pozorování jsou přehledně shrnuta v přiložené tabulce (tab. 1).
 
Nejvíce druhů, celkem 37, bylo zaznamenáno na městské zahradě se zkušebním provozem Na Křtině (monitorovací stanice Ornity z. ú.). Nejméně druhů pak pozorovali žáci a pedagogové v ZŠ Na Smetance (6 druhů). ZŠ Na Smetance je umístěna v centru Hl. města Prahy, a proto nižší diverzita pozorovaných ptačích druhů není v tomto případě nic překvapivého. Avšak druhý nejvyšší počet ptačích druhů se podařilo zaznamenat žákům a pedagogům v ZŠ Křesomyslova, celkem 21, což poukazuje na skutečnost, že i v centru metropole je možné ptákům vytvořit podmínky, které mohou tuto druhovou rozmanitost na daném místě značně podpořit. 
 
Tabulka 1. Celkové počty ptačích druhů pozorovaných na zahradách a pozemcích škol zapojených do projektu Ptačí krmítka ve školním roce 2019/2020.
 
Abychom porovnali, jestli se liší početnost ptačích druhů pozorovaných ve školách umístěných blíže městského centra a ve školách umístěných spíše v okrajových částech města, rozdělili jsme školy podle jejich polohy do dvou skupin (střed/okraj) (Mapa 1).
 
Mapa 1. Rozdělení škol podle jejich polohy. červená značka – střed; modrá značka – okraj.
 
Statistická analýza (Mann-Whitney U Test) ukázala, že ve školách na okrajových částech Hl. města Prahy zaznamenali žáci a pedagogové prokazatelně více ptačích druhů než ve školách umístěných blíže městskému centru (p < 0,05) (Graf 2).
 

Graf 2. Závislost počtu pozorovaných druhů na poloze školy.

Zastoupení jednotlivých druhů ve školních zahradách je pak znázorněno v Grafu 3. Všechny školy na své zahradě zaznamenaly sýkoru koňadru a straku obecnou. Ptačí druhy, které byly zaznamenány ve více než polovině škol (> 50%), jsou: sýkora modřinka, hrdlička zahradní, kos černý, holub hřivnáč sojka obecná, holub domácí, špaček obecný, brhlík lesní, pěnkava obecná, strakapoud velký a žluna zelená. Méně časté druhy, které žáci, studenti a pedagogové na zahradách a pozemcích škol pozorovali, jsou: vrabec polní, zvonek zelený, vrabec domácí, mlynařík dlouhoocasý, rehek zahradní, červenka obecná, poštolka obecná, rehek domácí, bažant obecný, havran polní, budníček menší, sýkora babka, pěnice černohlavá, sýkora uhelníček, drozd zpěvný, stehlík obecný, drozd kvíčala, dlask tlustozobý, krahujec obecný, kavka obecná, vlaštovka obecná, kachna divoká. Posledních 9 druhů ptáků bylo zaznamenáno pouze na jedné z 21 sledovaných lokalit.

Graf 3. Zastoupení ptačích druhů pozorovaných v jednotlivých školách.

Tab. 1 Seznam druhů ptáků pozorovaných na zahradách a pozemcích partnerských škol  
 a/- daný druh byl/nebyl pozorován; pole se šedivým podkladem reprezentují školy ve středu Hl. města Prahy
 
Celkový výčet 44 ptačích druhů zaznamenaných na zahradách a pozemcích pražských škol zapojených do programu Ptačí krmítka, monitoring druhů ve spolupráci se školami dokládá, že školní zahrady mohou být pro ptáky důležitou součástí jejich životního prostředí, a tudíž má smysl ptákům životní podmínky na školních zahradách i nadále zlepšovat a zapojovat žáky, studenty a pedagogy do projektu, který toto zlepšení zajistí.
 
Sdílet