Odběr nabídek nových vzdělávacích programů Ornity

Programy Ornity jsou určeny výhradně školám, ale k odběru se mohou přihlásit i osoby, které mají zájem o naučné publikace, vzdělávací encyklopedické plakáty a další tiskoviny nebo programové produkty.


Po vyplnění formuláře REGISTRACE PRO ŠKOLY A PEDAGOGY Vám budou obratem zaslány nejnovější informace o novém programu s ukázkami živých a ochočených ptačích zástupců, který Ornita připravila pro školní rok 2019/2020.


REGISTRACE PRO ŠKOLY A PEDAOGOGY         REGISTRACE PRO OSTATNÍ ZÁJEMCE
 
POZOR! V případě vyplnění formuláře REGISTRACE PRO OSTATNÍ ZÁJEMCE Vám budou zasílány pouze novinky o vydávaných naučných publikacích, nikoliv nabídky programů pro školy s ukázkami živých zvířat!

Nabídky nových programů a produktů budeme zasílat maximálně čtyřikrát za jeden školní rok. 
Registrací k zasílání informačních emailů souhlasíte se zpracováním osobním údajů. S Vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladu s platnou českou a evropskou legislativou a budeme je archivovat jen po dobu naší činnosti. Na požádání Vám zašleme, zda a jaké osobní údaje o Vás máme zaznamenané a nesprávně zapsané nebo zastaralé osobní údaje na požádání opravíme.
 
 
Získávání a zpracovávání osobních údajů
Pokud navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle vyplněním registračního formuláře v této rubrice.
 
Bezpečnost
Ornita, z. ú. přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Ornita, z. ú. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu, chráněna proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
 
Použití a postoupení osobních údajů
Ornita, z. ú. používá vaše osobní údaje za účelem zasílání novinek. 
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. 
 
Souhlas registrujícího se návštěvníka webu
Vyplněním webového formuláře souhlasí respondent se zařazením všech vyplněných osobních údajů do databáze Ornita, z. ú., Bělehradská 2324/58, 120 00, Praha 2, IČO: 26678535 a zpracováním dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu jeho do odhlášení z databáze. Registrovaný vyplněním údajů uděluje souhlas, aby mu byly zasílány informace o připravovaných vzdělávacích programech a produktech.
 
Možnost odhlášení
Pokud se zasíláním nabídek a zpracováním osobních údajů nesouhlasíte, můžete odběr kdykoliv zrušit ZDE a v případě e-mailové nabídky se z odběru můžete odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu ve spodní části nabídkové zprávy.
 
V případě otázek týkajících se zpracování vašich osobních údajů pište na adresu info@ornita.cz
Sdílet